SU VE ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ

16 Ekim 2015 Cuma 11:30

“GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI, YETERLİ SU BIRAKILABİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN KAYNAKLARIN ÇOK İYİ KORUNUP, AKILCI KULLANILMASI GEREKİYOR”


Sevgili okurlarımız bu ay sizler için ITE Group PLC. Fuar Direktörü Sn. Tülin Bozkurt Bulut ile IWE Istanbul Water Expo, Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 

Fuar ile ilgili bizleri genel olarak bilgilendirebilir misiniz?

IWE Istanbul Water Expo, Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, Türkiye’da sadece su ve atık su teknolojileri konusuna odaklanmış ilk ve tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyor. Ülkemizin su kaynakları sınırlı ülkeler arasında yer alması ve 2023 yılına kadar planlanmış ve devam eden yaklaşık 50 milyar Dolarlık yatırım bu fuarın önemini göstermesi açısından yeterli olacaktır.

IWE Istanbul Water Expo, uluslararası fuar organizatörü ITE Group Plc’nin Türkiye ofisi EUF tarafından 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi 11 nolu salonda ilk kez organize edilecek. Fuarımız T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İller Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği ve İzmir Ticaret Odası tarafından da desteklenmektedir. Fuar, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, su ve atık suların arıtımı ve geri dönüşümü ile ilgili son teknoloji ve gelişmeleri aynı platformda bir araya getirecek.


Sürdürülebilir bir yaşam için suyun kullanımına ilişkin neler söylemek istersiniz? 

Su yaşam için en temel girdilerin başında geliyor ve artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme karşısında yeryüzündeki su kaynakları hızla tükeniyor veya kullanılamaz hale geliyor. Bu nedenle suyun daha dikkatli, verimli ve sorumlu olarak kullanılması için toplumun her kesimine çok büyük görevler düşüyor. Kamu, sivil toplum, akademik kuruluşlar, medya ve birey olarak herkes bu konuda sorumlu ve duyarlı olmak zorunda. Aksi halde gelecek nesillerin dünyada yaşama olanağı giderek ortadan kalkabilir.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değil ve TÜİK tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyona ulaştığında su potansiyeli kişi başına yıllık 1120 m3’e düşecek. Böylece Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve kaynaklarını çok daha etkin kullanmayı amaçlayan politikalar izlemek durumunda olacaktır. Tabii bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu, bu nedenle Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı, yeterli su bırakabilmesi ve sürdürülebilir bir yaşam için kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir.


Bu konuda sizce belediye ve özel kuruluşlara düşen sorumluluklar nelerdir? Yapılan yanlışlar ve doğrular nelerdir?

Belediyeler su kaynaklarının kullanıcılara dağıtılması ve atık suyun yönetilmesi konusunda asıl sorumlu organ olduğu için bu konuda kilit rol oynuyor. Su dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve kaçakların önlenmesi, evsel ve sanayi kullanımında israfın önlenmesi, atık suyun etkin olarak geri dönüşümünün sağlanması ve alternatif su kaynakları  (deniz suyu vb.) yaratılması belediyelerin sorumluluk sahasına giriyor. Şu anda belediyelerimizin önemli bölümü maalesef atık su arıtma konusunda yatırımlarını tamamlayabilmiş değil ama son yıllarda bu konuda önemli projeler ve yatırımlar olduğunu da biliyoruz. 


Sizce sektörde teknolojik gelişmelere, Ar-Ge çalışmalarına gereken özen gösteriliyor mu? Bu gelişmeyi arzulayan mantaliteyi oturmak için neler yapılabilir?

Ar-Ge konusuna toplam bütçeden ayrılan pay su, enerji, çevre gibi hepimizi ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren konularda çok daha fazla olmalıdır. Bu konuda Üniversiteler ve Bilimsel kurumların çalışmaları kuşkusuz çok önemli ama yeterli değil. Çünkü ayrılan kaynaklar yetersiz. Kamunun bu konuda özel sektörü özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapması daha fazla fon oluşmasına ve projeye yaşam şansı tanıyacaktır. Özel sektörün arıtma yatırımlarına vergi indirimi kolaylıkları sağlanması da yerinde olacaktır diye düşünüyorum.


Gelecekteki su ve atık su yatırımları nasıl planlanmalı?

Artan kentleşme ve onun ihtiyacı olan endüstriyel ve tarımsal üretim için önümüzdeki 10 – 20 – 50 yılı öngören simülasyonlar yapılabilir ve su yönetimi buna göre şekillendirilebilir diye düşünüyorum. Bu konuda hükümetlerin birkaç yıllık iktidar sürelerine sıkıştırılamayacak kadar kapsamlı ve uzun vadeli çözümlere gereksinimi var. Kısa vadeli popülist yaklaşımlar ve palyatif çözümler sorunu yarın daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirecektir. Altyapı yatırımları, geri kazanım teknolojileri ve sürdürülebilir entegre çözümlerin yaygınlaşması, kentsel ve endüstriyel sektörlerde atık su arıtma yatırımlarının uzun vadeli planlar şeklinde yapılması çok önemli. 


Fuar’dan bu konulara ilişkin ne tür yararlar çıkabilir, beklentiniz nedir?

IWE Istanbul Water Expo bu konuda birden fazla alanda katkı sağlamayı hedefliyor aslında. 

Özetlersek:

a.Kamuoyunun ilgisini su ve atık su konusuna çekmek

b.Kamu kurumları, yerel yönetimler ve Su İdareleri ile Özel sektörü aynı platformda buluşturarak mevcut ve gelecekteki projeler konusunda iş birliği olanakları yaratmak

c.Su / atık su arıtma teknolojileri konusundaki en son gelişmeleri ve ürünleri sergilemek

d.Yurt dışından gelecek alıcılarla üreticilerimize yeni pazarlara açılma olanağı sunmak

e.Bu konuda yatırım yapmak, iş kurmak isteyen şirketlere seçenekler sunmak

f.Fuar paralelinde düzenlenecek konferansta sektör gündemine ışık tutmak

g.Üniversiteler / Medya / Kamu ve Özel Sektörü bir araya getirerek toplumsal iş birliği ve farkındalık projeleri geliştirmek


IWE’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.


Daha Fazla Bilgi İçin;

ITE-TURKEY® 
Tel:      0-212-291 83 10
e-mail: tulin.bozkurt@ite-turkey.com 

www.ite-turkey.com


YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu