PALETLİ POMPALARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

11 Mart 2016 Cuma 09:14

PaletliPompalar özellikle düşük gürültü seviyeleri sebebiyle kapalı alanda çalışanhidrolik sistemlerde tercih edilen bir hidrolik pompa türüdür. Pompa dışhacimlerine göre ürettikleri debi yüksektir yani kapladıkları hacim diğerpompalara nazaran daha düşük, kompakt bir yapıdadırlar. Paletli pompalar tekodalı ve çift odalı olmak üzere iki farklı tipte üretilirler. Sabit deplasmanlımodellerde daha çok çift odalı tasarım kullanılırken, değişken deplasmanlımodellerde ise tek odalı tasarım kullanılır.

 

Tüm hidrolikpompalarda olduğu gibi paletli pompalarda pozitif deplasmanlı aktarımpompalarıdır. Pompa milinin 180 derecelik dönüşünde artan hacim yaratılarakemiş, diğer 180 derecelik dönüşünde  deazalan hacim oluşturarak sıkıştırma yaparlar pompanın yağ debisini aktarmasınınönünde bir engel  yok ise basınçsızaktarım eğer direnç yaratan bir devre elemanı var ise basınçlı aktarımyaparlar. Paletli  pompalarda artan veazalan hacimlerin yaratılması statorun, pompa miline bağlı olan rotordankaçık  bir şekilde eksantrik olarakyerleştirilmesi ile sağlanır. Rotorun üzerine açılmış kanallarda ilerigeri  serbest şekilde hareket edebilenpaletler, pompa mili tahrik edildiğinde merkez kaç kuvveti etkisiyle rotordan dışarıdoğru doğru savrulur ve staratora temas ederek statorun profilini takipederler.  Yukarıdaki gibi bir kesitesahip paletli pompada pompa mili tahrik edilip sağa doğru dönmeye  başladığında önce stator ile rotor arasındakimesafe artmaya başlar buraya alınan yağ paletler  vasıtasıyla sağa doğru taşınır daha sonrarotor ile stator arasındaki mesafe azalmaya başlar ve paletler  yağı azalan bu hacime doğru sıkıştırır.

Yukarıdakiörnek kesit bir tek odalı paletli pompa örneğidir. Tek odalı paletli pompalarınen büyük dezavantajlarından birisi basıncın rotorun üzerine etkimesi sonucupompa milinin zorlanmasıdır bu olumsuz özelliği iyileştirmek için üreticilerçift odalı paletli pompayı tasarlamışlardır.

 

 

Yukarıdakikesit bir çift odalı paletli pompaya aittir. Tek odalı paletli pompadan farklıolarak rotor ile stator eş merkezli olup, artan ve azalan hacimler yaratabilmekiçin stator eliptik işlenmiştir böylece statoru takip eden paletler yine rotoriçerisinde ileri geri hareketi yaparak hacmi değiştirmektedirler. Bu şekildebir tasarım yapıldığında 2 emiş ve 2 basınç odası oluşmaktadır. Bu sebeple butip pompalara çift odalı paletli pompalar denmektedir.

Pompaiçerisindeki kanallar vasıtasıyla bu iki emiş ve iki basınç odasının çıkışlarıbirleştirilerek pompanın emiş ve basınç portlarına bağlanırlar. Çift odalıpaletli pompaların en büyük avantajı oluşan hidrolik kuvvetlerin karşılıklıolarak birbirlerini dengelemesidir, bu yüzden literatürde bu pompalaradengelenmiş paletli pompa da denmektedir. Basınç odalarının karşılıklı olmasısebebiyle rotor üzerine kuvvetler birbirlerini dengeleyerek pompa milininzorlanmasını engellerler. Böylece çift odalı tasarıma sahip paletli pompalardaha yüksek işletme basınçlarında da çalışabilirler. Görüldüğü üzere çift odalıpaletli pompa tasarımı tek odalıya göre daha üstün bir tasarımdır ancak butasarımı değişken deplasmanlı paletli pompalarda kullanmak mümkün değildir buyüzden tüm değişken deplasmanlı pompalar tek odalıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu