BİYODİZELLE KIYAS KABUL ETMEZ

16 Ekim 2015 Cuma 10:01

“PETROL İHTİYACININ YÜZDE 20’SİNİ ATIKLARDAN ÜRETEBİLİRİZ”

Türkiye’de hayvan gübresi, anız, dal, yaprak, kabuk, çay, meyve kabuğu, sebze artığı,pirinç sapı gibi mevcut atığın yüzde 20’sinin kullanılması halinde İhtiyaçduyulan petrolün yüzde 20’sinin üretilebileceğini belirten Altaca EnerjiYönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu; Türkiye’nin farklı bölgelerindeGönen’deki fabrikanın 2.5 katı büyüklüğünde 200 fabrika kurmayıhedeflediklerini söyledi. 


BalıkesirGönen’de dünyada türünün tek örneği olan ve tamamlandığında içinde atıklardanbiyogazve elektrik, organik sıvı/katı gübre, hümik asit ve sentetik petrolüreten ilkentegre tesisin açılışını gerçekleştiren Altaca Grubu’na bağlı AltacaEnerji’ninYönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu, “Hedefimiz Türkiye’de200 fabrika kurmak” dedi.


Gönen’dekurulantesisin 400 ton atığı bertaraf ederek göl, deniz, yer altı suları veçevreyikirletmesinin önüne geçtiklerini söyleyen Hasan Alper Önoğlu,“Ar-Gelaboratuarımızda pilot ölçekli, Gönen’de açtığımız tesiste demo ölçeklisentetikpetrol üretebileceğimizi kanıtladık. Şimdi sıra endüstriyelboyutageldi.  Türkiye’nin farklı bölgelerindebu tesisin 2.5 katıbüyüklüğünde tamamen endüstriyel amaçlı 200 fabrika kurmakistiyoruz” açıklamasınıyaptı

 

Biyodizelle kıyas kabul etmez

Dal,yaprak,ağaç kabuğu, çalı, çırpı gibi orman ürünleri, hayvangübresi,  anız, ekonomik değeri olmayan pirinç sapı veevsel çöplerinorganik bölümlerinin katalitik sıvılaştırma (CAT-LIQ)teknolojisi ile petroledönüştürüldüğünün altını çizen Önoğlu, açıklamasınışöyle sürdürdü: 


“Catliqteknolojisiile diğer teknolojiler kıyas kabul edecek düzeyde değil. Buteknoloji ile insanve hayvan gıdası olmayan tamamen atık dediğimiz doğayıkirleten malzemelerikullanıyor, bir yandan petrol üretirken bir yandan dadünyanın, çevreninkirlenmesinin önüne geçiyorsunuz. Biz Türkiye’nin atığınınyüzde 20’sinin kullanılmasıhalinde yine ülkemizin ihtiyaç duyduğu petrolünyüzde 20’sini bu teknoloji ileüreteceğimizi söylüyoruz. Bu üretimigerçekleştirmemiz halinde yurt dışına ödediğimizpara da önemli ölçüdeazalacak.”

 

Dünyabilim çevreleri şaşkınlıkla izliyor

TÜBİTAK’ınprojeyidesteklediğini,  bu projenin Danimarka’da doğduğunu, Türkiye’detamamen Türk bilim adamları tarafından adamedildiğini vurgulayan Önoğlu,ürettikleri teknolojinin dünya bilim çevrelerinceşaşkınlıkla izlendiğinisöyledi.

Yenilenebilir enerjialanında yeni teknolojiler üretmekve mevcut teknolojileri geliştirerek dahaverimli hale getirme hedefiyle 2010yılında kurulmuş Altaca Enerji AŞ, birAr-Ge, mühendislik ve yatırım şirketi.Şirketimiz GOSB Teknopark'ta 2. ve 3.nesil bir dönüşüm uygulaması olan vepatentleri kendisine ait CatLiq (katalitiksıvılaştırma) teknolojisinigeliştirdi. Atıkları sıvılaştırıp sentetik petrolüreten teknoloji dünyada bir ilk.Bu nedenle dünya bilim çevreleri şaşkınlıklaizliyor ve sonucu bekliyorlar.Memleketimiz açısından çok büyük kazanım veprestij meselesi olacak” diyenÖnoğlu, Türkiye’nin artık yüksek teknoloji ile işlemyapan aynı zamanda daçevreyi koruyan bir ülke konumuna geleceğini de vurguladı.


Daha Fazla Bilgi İçin;

Altaca Enerji® 
Tel:+ 90 216 455 5320 
E-mail: 
istanbul@altaca.com

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu